2010, ഡിസംബർ 13, തിങ്കളാഴ്‌ച

അറിവും ആഹ്ലാദവും പകര്‍ന്ന്‌ വിജ്ഞാനോത്സവം സമാപിച്ചു..
ക്ലാസ് മുറികളില്‍ കേട്ടുമാത്രം പഠിച്ച അറിവുകള്‍ സ്വയം ചെയ്തറിഞ്ഞതിന്റെ ആഹ്ലാദം പകര്‍ന്ന്‌ നല്‍കി മേഖലാ വിജ്ഞാനോത്സവം സമാപിച്ചു. കരുനാഗപ്പള്ളി യു പി ജി എസ്സില്‍ ഡിസംബര്‍ 11, 12 തിയതികളിലായി നടന്ന വിജ്ഞാനോത്സവത്തില്‍ മേഖലയിലെ നാല് പഞ്ചായത്തുകളില്‍ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 86 കുട്ടികള്‍ പങ്കെടുത്തു. മേഖലാ വിദ്യാഭ്യാസ സബ് കമ്മിറ്റിയാണ് സംഘാടനം നിര്‍വഹിച്ചത്. ഡിസംബര്‍ 12 നു വൈകിട്ട് ചേര്‍ന്ന സമാപന സമ്മേളനത്തില്‍ എസ് എസ് എ ബ്ലോക്ക് പ്രോജക്റ്റ് ഓഫീസര്‍ ശ്രീ. എം. പ്രകാശ്‌ മികച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഉപഹാരങ്ങള്‍ സമ്മാനിച്ചു

2010, ഡിസംബർ 12, ഞായറാഴ്‌ച


AIPSC യ്ക്ക്‌ അഭിവാദനങ്ങള്‍...

ഡിസംബര്‍ 27മുതല്‍ 31വരെ തൃശൂരില്‍ വച്ച് ചേരുന്ന എ.ഐ.പി.എസ. എന്‍ ജനകീയ ശാസ്ത്ര കോണ്ഗ്രസ് വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മേഖലയില്‍ നടന്നുവരുന്നു. ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം പൂര്‍ത്തിയായപ്പോള്‍ 21000 രൂപ മേഖല ശേഖരിച്ചു നല്‍കി. അംഗത്വത്തിന് ആനുപാതികമായി ഫണ്ട് ശേഖരിക്കുവാനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനം തുടരുന്നു.

2010, ഡിസംബർ 6, തിങ്കളാഴ്‌ച