2011, സെപ്റ്റംബർ 26, തിങ്കളാഴ്‌ച


പള്ളിക്കലാര്‍ പഠനം: സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു..
സുവര്‍ണ്ണ ജൂബിലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിഷത്ത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള വിപുലമായ ക്യാമ്പയിനാണ് "വേണം മറ്റൊരു കേരളം" ക്യാമ്പയിന്‍. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മേഖല ഏറ്റെടുക്കുന്ന പള്ളിക്കലാര്‍ പഠനത്തിനു നേത്രത്വം നല്‍കുവാന്‍ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു. മേഖലയുടെ മധ്യഭാഗതുകൂടി കടന്നു പോകുന്ന ആറ് ഇപ്പോള്‍ ഗുരുതരമായ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങള്‍ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രശ്നങ്ങളില്‍ സജീവമായി ഇടപെടുന്ന കല്ലേലിഭാഗം യൂനിറ്റ് പഠനത്തിന്റെ ഭൌതിക സംഘാടനം നിര്‍വഹിക്കും.

2011, സെപ്റ്റംബർ 20, ചൊവ്വാഴ്ച
വിജ്ഞാനോത്സവം വരവായി...


യുറീക്കാ-ശാസ്ത്രകേരളം വിജ്ഞാനോല്സവതിന്റെ സ്കൂള്‍ തലം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങള്‍ മേഖലയില്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. വിജ്ഞാനോല്സവതിന്റെ മുന്നോടിയായി കുട്ടികള്‍ സ്വയം ചെയ്തുകൊണ്ടുവരേണ്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ യുറീക്കാ, ശാസ്ത്രകേരളം മാസികകളിലൂടെ പരസ്യപ്പെടുതിയിരുന്നു. അവ ഉള്‍കൊള്ളിച്ചു തയാറാക്കിയ പോസ്ടരുകള്‍ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും നോട്ടീസ് ബോര്‍ഡില്‍ പ്രസിധപ്പെടുതിയിട്ടുണ്ട്. സ്കൂള്‍ തല വിജ്ഞാനോത്സവം മേഖലയിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും സെപ്തംബര്‍ 28 ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് ഒരേസമയം തന്നെ നടക്കും.
കുട്ടികള്‍ തയാരാക്കികൊണ്ട് വരേണ്ട പ്രവര്‍ത്തനം സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ക്ക് ഇതോടൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ കാണൂ...